International Fellowship of Academy of Laser Dentistry
Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry

Stomatologia laserowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Oferowany przez ALD i BAIRD certyfikowany program szkoleniowy w zakresie stomatologii laserowej pozwala zbudować jego uczestnikom nowe portfolio usług.
Najnowocześniejsza wiedza na temat terapii laserowych, poparta praktycznymi umiejętnościami, a także zyskanie czasu, pieniędzy, a przede wszystkim zadowolonych i usatysfakcjonowanych pacjentów to najlepsza i najbardziej prestiżowa inwestycja w gabinet.

Fellowship jest kilkumiesięcznym specjalistycznym szkoleniem z terapii laserowej dla dentystów na różnym poziomie zaawansowania. Program można łatwo połączyć z pracą zawodową. Cykl składa się z czterech zjazdów, które zakończone są egzaminem .

Programy studiów opracowane są w taki sposób, by odpowiadały na potrzeby profesjonalistów, wykorzystując zarazem ich doświadczenie. Celem kursu jest poszerzenie i wzmocnienie kompetencji w zakresie stomatologii laserowej, prowadząc w ten sposób do dalszego rozwoju i osiągnięcia coraz lepszych efektów pracy. Duży nacisk kładziony jest na wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie stomatologii laserowej, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Amerykański sposób nauczania łączy teorię z praktyką, bowiem wszystkie moduły kursu prowadzone są przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Zajęcia praktyczne odbywają się w klinikach z udziałem pacjentów. Studiowanie w ALD i BAIRD daje ogromne możliwości zdobycia niezbędnej wiedzy, którą natychmiast można wykorzystać w codziennej praktyce, zachęca do podejmowania działań i otwiera nowe możliwości rozwoju zarówno dla lekarzy, jak i leczonych przez nich pacjentów.
ALD i BAIRD są niezależnymi organizacjami non-profit, ale dzięki ścisłej współpracy z licznymi partnerami uczestnicy mają możliwość osobiście wypróbować różne rozwiązania i produkty dostępne na rynku, co daje im możliwość podjęcia odpowiednich wyborów w przyszłości

Całość programu zaliczana jest jako 128 punktów edukacyjnych (CPD). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują Certifficate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).
Warto podkreślić, że akredytacja ALD i BAIRD jest wysoko ceniona w szkolnictwie międzynarodowym i jest świadectwem na to, że spełnione są wszystkie kryteria przyjęte dla wymogów kształcenia podyplomowego. ALD i BAIRD zapewniają rzetelnie skonstruowany program nauki, który pozwala osiągać wyznaczone cele, a także jest gwarantem utrzymania poziomu kształcenia na stałym, wysokim poziomie.

Program Fellowship ALD i BAIRD rozpoznawany jest jako pierwszy rok studiów Master of Science (M.Sc) na Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie.

Cele Fellowship:

  • uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych
  • bezpieczeństwo oraz przekazanie uczestnikom najlepszych wzorców
  • zapewnienie wszechstronnego rozwój i doskonalenie umiejętności w zakresie stomatologii laserowej

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim i nie są tłumaczone, dlatego od uczestników wymagana jest znajomość języka przynajmniej na poziomie B2.

Zostań ekspertem terapii laserowej z ALD i BAIRD w Polsce