Dr. Marta Maciak

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakres. W 2019 roku otrzymała tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej, Certificate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).

Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz prezesem AMERIAA Poland (American Aesthetic Association). Zasiada w radzie naukowej czasopisma PREVENTION. Autorka wielu publikacji. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy w Polsce i na świecie w dziedzinie stomatologii estetycznej, medycyny estetycznej i zastosowania laserów, zarówno w stomatologii, jak i medycynie estetycznej. Posiada duże  doświadczenie w stosowaniu lasera w diagnostyce, leczeniu endodontycznym, periodontologii, chirurgii i medycynie estetycznej.

Lek.stom. Bartłomiej Kubaszek

W 2018r. ukończył studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2019r. doktorant Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach. Uczestnik pierwszego w Europie International Fellowship of Academy of Laser Dentistry, podczas którego miał możliwość zdobyć najnowocześniejszą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat terapii laserowych. W swojej codziennej praktyce zajmuje się chirurgią stomatologiczną, endodoncją, stomatologią zachowawczą i protetyką. W każdej z tych dziedzin wykorzystuje możliwości jakie dają lasery stomatologii. W pracy z pacjentem ceni sobie precyzję i jakość wykonanego leczenia.