MODUŁ 1: Kurs certyfikacji lasera dentystycznego na poziomie standardowym (ALD) – John Graeber/Mountaha Al Hage

Zakres tematyczny:

 • Podstawy laserów
 • Przegląd wszystkich długości fal, typów laserów i charakterystyk urządzeń.
 • Interakcja lasera z tkankami
 • Bezpieczeństwo laserowe
 • Standardy organizacyjne i wymogi
 • Oficer bezpieczeństwa laserowego
 • Mechanizmy bezpieczeństwa laserowego

Warsztaty:

 • Ustawienia i działanie lasera
 • Symulacja technik leczenia na szczękach zwierzęcych
 • Test symulacji klinicznej

MODUŁ 2: Lasery o różnych długościach fali w ujęciu interdyscyplinarnym w stomatologii – Manaf Taher Agha

Zakres tematyczny:

 • Lasery w codziennej praktyce dentystycznej
 • Zastosowanie kliniczne w stomatologii
 • Wewnątrzustne zastosowanie lasera na tkankach miękkich
 • Aplikacja laserów na tkankach twardych
 • Usuwanie próchnicy i przygotowanie ubytków
 • Modyfikacja szkliwa
 • Użycie lasera w diagnostyce i profilaktyce

Warsztaty:
Każdy uczestnik przeprowadzi pod okiem instruktora dwa zabiegi kliniczne na pacjentach z wykorzystaniem wybranych przez siebie długości fali (usuwanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, biopsja, frenektomia, wydłużenie korony klinicznej zębów, usuwanie próchnicy).

MODUŁ 3: Lasery w periodontologii i stomatologii estetycznej – Walid Altayeb

Zakres tematyczny:

 • Nie-chirurgiczna terapia przyzębia
 • Laserowe wspomaganie leczenia przyzębia
 • Laserowe zarządzanie peri-implantitis
 • Badania potwierdzające zasadność zastosowania laserów w periodontologii i implantologii
 • Periodontologia regeneracyjna
 • Chirurgia jamy ustnej (biopsja, apikektomia, hemostaza, ekstrakcja)

Warsztaty:

 • Uczestnicy przeprowadzą intensywną, praktyczną symulację kliniczną z następujących procedur:
  – Nacięcia / wycięcia / ablacja
  – Terapia kieszonek przyzębnych
  – Odsłonięcie implantu

MODUŁ 4: Lasery w chirurgii stomatologicznej i implantologii – Tosun Tosun

Zakres tematyczny:

 • Zabiegi z wykorzystaniem lasera:
 • Operacje śluzówkowo-dziąsłowe
 • Zarządzanie uśmiechem dziąsłowym
 • Estetyczne wydłużanie korony
 • Funkcjonalne wydłużanie korony
 • Depigmentacja dziąseł
 • Zabiegi regeneracyjne na tkankach miękkich
 • Chirurgiczna repozycja wargi

Warsztat:
Każdy uczestnik wykona na pacjentach dwie procedury kliniczne pod okiem instruktora na pacjentach z wybranymi długościami fali lasera (gingiwektomia / wydłużenie korony klinicznej, osteogingiwoplastyka, depigmentacja dziąseł, terapia zapalenia przyzębia, korekta dziąsła przed wyiskiem, plastyka podniebienia, plastyka przedsionka, ekstrakcja chirurgiczna, odsłonięcie zęba)

MODUŁ 5: Fotobiomodulacja w stomatologii (LLLT) – Arun Darbar

Zakres tematyczny:

 • Podstawy niskoenergetycznej terapii laserowej (LLLT)
 • Zastosowania kliniczne LLLT (regeneracja tkanek, zapalenie, obrzęk, działanie przeciwbólowe)
 • Terapia laserowa w leczeniu bólu i zaburzeń SSŻ
 • Regeneracja nerwów
 • Ortodoncja i gojenie ran
 • Znoszenie nadwrażliwości
 • Leczenie chrapania
 • Odmładzanie twarzy i terapia fotodynamiczna.

Warsztaty:

Praktyczne zastosowanie niskoenergetycznej fotobiomodulacji laserowej. Terapia w gojeniu, działanie przeciwzapalne, analgezja, terapia punktów spustowych. Ćwiczenia z terapii SSŻ, bólu po ekstrakcji, parestezji, ból ortodontyczny i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

MODUŁ 6: Lasery w stomatologii zachowawczej – Giovani Olivi

Zakres tematyczny:

 • Interakcja między laserem a twardymi tkankami zęba
 • Usuwanie próchnicy
 • Opracowanie zęba laserem erbowym i adhezja do szkliwa i zębiny
 • Aplikacje w diagnostyce i zapobieganiu próchnicy
 • Aplikacje w przyżyciowej terapii miazgi
 • Laserowe wybielanie zębów żywych i martwych

Warsztaty:

 • Wykorzystanie różnych długości fal na usuniętych zębach
 • Opracowanie ubytku
 • Usuwanie odbudów ceramicznych
 • Uszczelniacze bruzd i szczelin

MODUŁ 7: Lasery w pedodoncji i endodoncji – Giovani Olivi

Zakres tematyczny:

 • Chirurgia laserowa wędzidełka języka i wargi górnej
 • Zapobieganie próchnicy szkliwa i zębiny
 • Terapia miazgi w zębach mlecznych
 • Zastosowanie laserów w diagnostyce i profilaktyce
 • Lasery stosowane w endodoncji
 • Konwencjonalna endodoncja laserowa
 • Irgacja aktywowana laserem (LAI)
 • Technika PIPS i protokoły kliniczne

Warsztaty:

Każdy uczestnik zdobędzie praktyczne doświadczenie na pacjentach z użyciem wybranych długości fali lasera i wykona kliniczne procedury pod opieką instruktora (chirurgia wędzidełka języka, wargi górnej, pokrycie miazgi, opracowanie kanału korzeniowego, opracowanie ubytku w zębie mlecznym, uszczelnienie bruzd).

Estetyka twarzy – Marta Maciak

Zakres tematyczny:

 • Identyfikacja rodzajów skóry według Fitzpatricka
 • Struktura i funkcja skóry
 • Lasery i laserowe odmładzanie skóry
 • Laserowe odmładzanie skóry:
  – Podczerwień
  – Terapia fotodynamiczna
  – Lasery frakcyjne
 • Warsztat: Kliniczna demonstracja zabiegu odmładzania skóry.

MODUŁ 8: Integracja laserów i urządzeń cyfrowych w stomatologii, zarządzaniu praktyką i fotografią stomatologiczną – Thamer Theeb

Zakres tematyczny:

 • Lasery w analizie estetycznej i projektowaniu uśmiechu
 • Sztuka fotografii dentystycznej
 • Zastosowanie MockUp i aplikacji do kreowania uśmiechu
 • Przyszłość klinicznych zastosowań laserów.
 • Techniki komunikacji, aby pomóc pacjentom zrozumieć zalety lasera
 • Jakość i standaryzacja w gabinecie stomatologicznym
 • Radzenie sobie z pacjentami, satysfakcja, utrzymanie i przekształcanie ich w lojalnych klientów
 • Zarządzanie marketingowe, chęci, potrzeby i wymagania

Warsztat praktyczny:

 • Kliniczna fotografia cyfrowa
 • Zastosowanie zasad projektowania uśmiechu w codziennej praktyce
 • Aplikacje do testowania uśmiechu i MockUp