Program nauczania jest zgodny z wytycznymi ALD dotyczącymi zaawansowanego kształcenia ustawicznego w stomatologii laserowej oraz 3 najnowocześniejszymi książkami w zakresie stomatologii laserowej opublikowanymi przez naszych wykładowców:

  • Wytyczne ALD w zakresie zaawansowanej edukacji laserowej
  • Lasery w stomatologii odtwórczej, przewodnik praktyczny, Giovanni Olivi 2015
  • Lasery w endodoncji, podstawy naukowe i zastosowania kliniczne, Giovanni Olivi 2016
  • Pediatryczna stomatologia laserowa: podręcznik użytkownika, Giovanni Olivi 2011