KADRA KRAJOWA

Dr n. med. Marta Maciak

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii. W 2019 roku otrzymała tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej, Certificate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).

Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz prezesem AMERIAA Poland (American Aesthetic Association). Zasiada w radzie naukowej czasopisma PREVENTION. Autorka wielu publikacji. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy w Polsce i na świecie w dziedzinie stomatologii estetycznej, medycyny estetycznej i zastosowania laserów, zarówno w stomatologii, jak i medycynie estetycznej. Posiada duże  doświadczenie w stosowaniu lasera w diagnostyce, leczeniu endodontycznym, periodontologii, chirurgii i medycynie estetycznej.

Dr n. med. Aneta Olszewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1999r.) W 2006r uzyskała tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej W 2010r obroniła rozprawę doktorską nt. nadwrażliwości zębiny u młodych pacjentów Od 2005r pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Klinika Stomatologii Dziecięcej, obecnie Klinika Wad Rozwojowych Twarzy) Kierownik Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Poznaniu Od 2006r prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Poznaniu Członek Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Polskiego Towarzystwa Stomatologii dziecięcej, Academy of Laser Dentistry (ALD) Obszar zainteresowań: zastosowanie laserów w stomatologii ,walka z lękiem i bólem w stomatologii dziecięcej, interdyscyplinarne leczenie wad rozwojowych u dzieci.

Lek. stom. Konstanty Sławecki

ukończył studia na Wydziale Lekarsko Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2003 roku. Podjął pracę w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej jako asystent i wykładowca. Od 2014 roku właściciel prywatnej praktyki ExpertDental we Wrocławiu.

Od kilku lat zajmuje się implantologią, która stała się główną dziedziną jego zainteresowań. Jego pasją jest chirurgia, zaawansowane odbudowy protetyczne, stomatologia estetyczna, techniki regeneracji tkanek oraz endodoncja.Jest autorem wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz podręcznikach. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. Organizator międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów, posiedzeń towarzystw naukowych. Jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach praktycznych krajowych i zagranicznych. W swojej pracy jest perfekcjonistą, a dobro i zadowolenie pacjenta jest dla niego priorytetem. Z zamiłowania do najnowszych technologii w dziedzinie stomatologii rozpoczął pracę z laserami stomatologicznymi. Od kilku lat pracuje z laserami CO2 i diodowymi, a od roku również z laserem ErYagowym. Ciągle poszerza swoją wiedze w zakresie laserów medycznych implikując ją w codziennej praktyce dentystycznej we wszystkich dziedzinach stomatologii.

Lek.stom. Bartłomiej Kubaszek

W 2018r. ukończył studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2019r. doktorant Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach. Uczestnik pierwszego w Europie International Fellowship of Academy of Laser Dentistry, podczas którego miał możliwość zdobyć najnowocześniejszą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat terapii laserowych. W swojej codziennej praktyce zajmuje się chirurgią stomatologiczną, endodoncją, stomatologią zachowawczą i protetyką. W każdej z tych dziedzin wykorzystuje możliwości jakie dają lasery stomatologii. W pracy z pacjentem ceni sobie precyzję i jakość wykonanego leczenia.

Dr Piotr Roszkiewicz

W 2007 ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. W 2008 roku otworzył własną działalność gospodarczą i do dziś jest właścicielem Gabinetu Stomatologicznego w Laskach. W 2016 ukończył „Laser Therapy in Dentistry” na uniwersytecie w Aachen. Sam od 2016 roku jest wykładowcą i dyrektorem Laser and Health Academy Poland Training Center. Od 2018 jest także wykładowcą Ośrodka Stomatologii i Medycyny Laserowej.