KADRA MIĘDZYNARODOWA

Dr. Arun Darbar

Arun Darbar jest założycielem i dyrektorem Smile Creations Innovations Limited i praktykuje w Leighton Buzzard od ponad 30 lat. Darbar jest wielokrotnie był nagradzany za osiągniecia w zakresie stomatologii laserowej i estetycznej. W czołówce stomatologii laserowej, od prawie 25 lat. Jest Akredytowanym Członkiem Brytyjskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej i członkiem komisji kwalifikacyjnej. Prowadzi kursy i szkoli stomatologów na całym świecie. Jest również doskonałym mówcą i autorem publikacji na temat laserów w stomatologii na całym świecie. Jest pionierem w zakresie stosowania niskoenergetycznej terapii laserowej (LLLT). Wciąż jest zaangażowany w badania i rozwój, projektowanie i beta testy wielu urządzeń laserowych.

Dr Darbar ma tytuł Master in Laser Dentistry, jest też pedagogiem i członkiem założycielem Światowego Instytutu Laserów Klinicznych (WCLI) i służył w ich radzie doradczej. Jest również członkiem rad doradczych ASLMS, WALT, NAALT, BSOS, WFLD, SOLA etcd, a także egzaminatorem. Posiada status rezydenta okręgowego i dyplomaty w ramach Światowego Kongresu Stomatologii Minimalnoinwazyjnej (WCMID). Dr Darbar jest również pedagogiem i członkiem założycielem (WCLI) World Clinical Laser Institute, i służył w ich radzie doradczej. Jest również zaangażowany w działalność ASLMS, WALT, NAALT, BSOS, WFLD, SOLA itp. Wprowadził koncepcję kondycjonowania wstępnego tkanek twardych z użyciem różnych długości fal oraz przedstawił i opublikował swoje dane jako prace SPIE w 2006, 2007 i 2009/10 w San Francisco U.S.A., WALT (World Association for Laser Therapy) 2008 w RPA i 2012 w Australii.

Dr. Walid Altayeb

Dr Altayeb uzyskał tytuł lekarza stomatologii na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Damaszku w 1998 r. Specjalizację z periodontologii uzyskał w 2004 roku, a w 2007 r. uzyskał tytuł doktora po obronie pracy z zakresu periodontologii. Jest członkiem zarządu Academy of Laser Dentistry i ALD Speakers Bureau. Uczestniczył w wielu konferencjach na Bliskim Wschodzie oraz w USA jako wykładowca. Prowadzi kursy z zakresu różowej estetyki i stomatologii laserowej dla British Academy of Implant and Restorative Dentistry (BAIRD). Dr Altayeb posiada zaawansowaną wiedzę na temat wykorzystania laserów w stomatologii (Advanced Proficiency Academy of Laser Dentistry). Wykładowca na Università Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie.

Dr Altayeb został w 2019 roku wyróżniony przez ALD nagrodą The John G. Sulewski. Założyciel i kierownik Oddziału Stomatologii Laserowej ALD w Zatoce Perskiej, Kierownik Komitetu ds. Relacji Międzynarodowych Academy of Laser Dentistry (ALD). Dr Altayeb jest założycielem Sekcji Laserowej British Academy of Implant and Restorative Dentistry i inicjatorem nadawania dyplomu zawodowego z zakresu zaawansowanej stomatologii laserowej przez BAIRD.

Dr. Manaf Taher Agha

D.D.S. Degree Aleppo University. 1996 Laser Studies Master Degree ESOLA Laser Academy, Vienna University Dental School, Austria Holistic and Bio-Dentistry Finished courses. Przewodniczący Komitetu Naukowego Akademii Stomatologii Laserowej. Współzałożyciel BAIRD Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry. Członek wydziału i kierownik jednostki badawczej ds. laserów na wydziale stomatologii Uniwersytetu w Ajmanie, ZEA. Od 2007 roku sekretarz generalny Międzynarodowej Akademii Edukacji Laserowej. 2009 roku prezes Akademii Edukacji Laserowej ZEA Autor wielu opublikowanych prac z zakresu stomatologii laserowej. Krajowy i międzynarodowy wykładowca w dziedzinie stomatologii laserowej Syryjskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego,

Europejskiego Towarzystwo Stomatologii Laserowej, Syryjskiego Towarzystwa Przeciwko Rakowi-Aleppo, Sola Laser Academy, Wiedeń, Emirates Medical Association, ALD Academy of Laser Dentistry USA. Kierownik Działu Stomatologii i Dyrektor Medyczny Kliniki Nowego Stylu Życia (Jumairah). Kierownik Kliniki Stomatologicznej Liberty Dental Clinic.

Prof. Giovanni Olivi

Prof. Giovanni Olivi jest profesorem i koordynatorem naukowym "Stomatologii Laserowej" oraz kursów Master Uniwersita Catolica w Rzymie, a także wykłada na całym świecie w zakresie edukacji laserowej. W 2002 r. Giovanni ukończył podyplomowy kurs laserowy na Uniwersytecie we Florencji, uzyskał certyfikat laserowy ISLD (2004), Advanced Profi-ciency Akademii Stomatologii Laserowej (Tucson, AZ, USA; 2006) oraz status Master również ALD (Las Vegas, NV; 2009). Prof Olivi jest laureatem nagrody "Leon Goldman Award" za osiągnięcia kliniczne Akademii Stomatologii Laserowej w 2007 r. Prowadzi wykłady na temat stomatologii laserowej na całym świecie.

Prof Olivi jest autorem ponad 70 recenzowanych artykułów i kilku rozdziałów podręczników o tematyce stomatologicznej. Giovanni Olivi prowadzi prywatną praktykę w Rzymie, jest również autorem książek "Laser w traumatologii stomatologicznej" (po włosku, 2010 Ed.Martina, Bolonia-Włochy), " Laser w stomatologii dziecięcej: przewodnik użytkownika" (po angielsku, 2011 – Quintessence Publ, Chicago – USA), oraz książek "Laser w stomatologii odtwórczej: praktyczny przewodnik" (w jęz. angielskim, 2015 – Springer) i "Laser w endodoncji: podstawy naukowe i zastosowania kliniczne" (w jęz. angielskim, 2016 – Springer).

Dr. John J. Graeber

Dr John Graeber jest byłym prezesem Akademii Stomatologii Laserowej, członkiem Rady Dyrektorów, Sekretarzem w 2005 roku, Skarbnikiem w 2011 roku, Wiceprezesem w 2012 roku, Prezydentem-elektem w 2013 roku, Przewodniczącym Zgromadzenia Naukowego w 2014 roku, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w 2012 roku, 2015 roku.

Dr Graeber jest laureatem nagrody "Leon Goldman Award" za osiągnięcia kliniczne Akademii Stomatologii Laserowej w 2018 roku. Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Stomatologii Laserowej, 2012 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akademii Stomatologii Laserowej, 2015 Uczestnik, Morristown Memorial Hospital, 2014 Mastership, (Advanced ProficiencyNd: YAG) Academy of Laser Dentistry, 2000. Uznany wykładowca (Kategoria IV) w Akademii Stomatologii Laserowej, 2000, jak również wykładowca z zakresu sedacji wziewnej w Texas Dental Association, CEREC Advanced Training, Członek Brytyjskiej Akademia Implantologii i Stomatologii

Dr. Mountaha Al Hage

Dr Mountaha jest prezesem ALD Study Club Algeria. Wykładowca i opiekun kliniczny w zakresie różnych długości fal laserowych. Master of Science in laser in dentistry RWTH Aachen University, Niemcy. Uzyskała Advanced Proficiency w ALD.

Mentor kliniczny International Fellowship of ALD w Algierii. Dyrektor medyczny i kierownik oddziału protetyki w Clinique Dentaire Kouba. Odpowiedzialna i nadzorująca wszystkie procedury laserowe w Klinice Dentaire Kouba i Clinique International Oran.

Prof. Dr. Tosun Tosun

Prof. dr Tosun Tosun ukończył studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Stambule w 1989 roku i w latach 1993-94 pełnił funkcję adiunkta wizytującego na Uniwersytecie w Padwie oraz w Branemark Osseointegration Center w Treviso. W latach 1990-2002 pracował jako asystent naukowy w Katedrze Implantologii Jamy Ustnej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Stambulskiego. Dr Tosun pracował konsultant chirurg w międzynarodowych szpitalach Harvard Medical i John Hopkins Medicine w Stambule w latach 2007-09. Od 2011 roku jest profesorem kontraktowym na Wydziale Nauk Chirurgicznych i Diagnostycznych (DI.S.C.) Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Genui, Włochy. Od 2017 roku jest stałym członkiem Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Szczękowo-Twarzowej na Wydziale stomatologicznym Uniwersytetu w Stambule, a w maju 2019 roku został dziekanem tego samego Wydziału.

Dr Tosun uzyskał stopień doktora w dziedzinie implantologii jamy ustnej na Uniwersytecie w Stambule (1990-97). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 2003 roku, a tytuł profesora w 2018 roku. Uzyskał tytuł Master of Dental Lasers na Uniwersytecie AALZ-Aachen (2010-11) oraz tytuł Master of Dental Lasers na Uniwersytecie w Genui (2013-14). Jest członkiem Międzynarodowego Zespołu ds. Implantologii (ITI), Zaawansowanym Instruktorem Akademii Laserów i Zdrowia, Certyfikowanym Ekspertem Implantologii Jamy Ustnej Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej (DGOI) i regularnie prezentuje referaty na różnych krajowych i międzynarodowych kongresach, ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych.

Dr. Thamer Theeb

Dr Thamer Theeb jest doświadczonym stomatologiem, specjalizującym się w dziedzinie protetyki. Prowadzi Dr Thame’s Smile Studio, Dental Lounge Center w Amman-Jordanie i Smile Studios w Bahrajnie. Prowadzi praktykę w niepełnym wymiarze godzin w Katarze. Jest konsultantem w zakresie zabiegów stomatologii estetycznej i wykonuje pełne spektrum zabiegów z zakresu kosmetyki twarzy, terapii SSŻ, stomatologii estetycznej, implantologii i zabiegów regeneracji kości.

Dr Thamer jest sekretarzem generalnym British Academy of Implant and Restorative Dentistry, wykłada szeroko pojętą stomatologię estetyczną i jest aktywnym członkiem wielu towarzystw stomatologicznych. Był wykładowcą na University of Jordan. Dr Thamer prowadzi liczne wykłady i pokazy medialne poświęcone problematyce świadomości społecznej w dziedzinie stomatologii estetycznej.

Dr n. med. Marta Maciak

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii. W 2019 roku otrzymała tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej, Certificate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).

Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz prezesem AMERIAA Poland (American Aesthetic Association). Zasiada w radzie naukowej czasopisma PREVENTION. Autorka wielu publikacji. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy w Polsce i na świecie w dziedzinie stomatologii estetycznej, medycyny estetycznej i zastosowania laserów, zarówno w stomatologii, jak i medycynie estetycznej. Posiada duże  doświadczenie w stosowaniu lasera w diagnostyce, leczeniu endodontycznym, periodontologii, chirurgii i medycynie estetycznej.