Dr n. med. Marta Maciak

ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2019 roku otrzymała tytuł Specjalisty Medycyny Estetycznej, Cerificate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Proffesional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).
Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Laserowej (PTSL).
Zasiada w radzie naukowej czasopisma SMILE i PREVENTION. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy stomatologów w Polsce i na świecie z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej i laserowej. Wykonuje zabiegi endodontyczne na bardzo wysokim poziomie z użyciem mikroskopu, najnowszych narzędzi rotacyjnych, SAF oraz laserów, zgodnie z zasadami stomatologii opartej na faktach (EBD).

Dr Piotr Roszkiewicz

W 2007 ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. W 2008 roku otworzył własną działalność gospodarczą i do dziś jest właścicielem Gabinetu Stomatologicznego w Laskach. W 2016 ukończył „Laser Therapy in Dentistry” na uniwersytecie w Aachen. Sam od 2016 roku jest wykładowcą i dyrektorem Laser and Health Academy Poland Training Center. Od 2018 jest także wykładowcą Ośrodka Stomatologii i Medycyny Laserowej.