Academy of Laser Dentistry (ALD)

Academy of Laser Dentistry (ALD) jest największą międzynarodową organizacją zajmującą się stomatologią laserową. Jej członkami są lekarze ogólni, stomatolodzy dziecięcy, chirurdzy, ortodonci, endodonci, periodontolodzy, protetycy, higieniści i inni zainteresowani tematyką stomatologii laserowej. ALD współpracuje z różnymi producentami laserów, akcesoriów laserowych i produktów w technologii high-tech. Celem ALD jest edukacja kliniczna, badania i rozwój standardów oraz wytycznych dotyczących bezpiecznego i skutecznego stosowania technologii laserowej.

Dzięki ofercie edukacyjnej i unikalnemu programowi nauczania Fellowship, ALD dostarcza cenną wiedzę z zakresu laserów w stomatologii – wiedzę, która ostatecznie przynosi korzyści wszystkim pacjentom. ALD istnieje od 1993r., a zastosowanie laserów we współczesnej stomatologii staje się codziennością. Postępy w rozwoju technologii i techniki, które miały miejsce, oraz te, które obecnie są badane w ramach różnych projektów nadzorowanych przez ALD, sprawiają, że stomatologia laserowa staje się bardziej wyrafinowana i skuteczna oraz wysuwa się na czołową pozycję w dziedzinie stomatologii.

American Aesthetic Association (AMERIAA)

American Aesthetic Association jest stowarzyszeniem, które zajmuje się kształceniem lekarzy i specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej.

American Aesthetic Association, jest prestiżową organizacją, która pomaga swoim członkom w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii, wykorzystując najnowsze technologie.

American Aesthetic Association zapewnia doskonałe wykształcenie, nieograniczony dostęp do informacji i praktyczne szkolenia, które korelują z najnowszymi osiągnięciami medycyny estetycznej. Dzięki temu kursy organizowane przez AMERIAA cieszą się uznaniem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie.