23.04.2020 (czwartek), 17:00-21:00
Walid Altayeb
Zastosowanie laserów diodowych w stomatologii estetycznej

Lasery diodowe staję się coraz bardziej popularnym narzędziem w codziennej praktyce dentystycznej. Wielu lekarzy praktyków stosuje je w celu zapewnia swoim pacjentom przewidywalnych efektów estetycznych przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnych metod.
Niniejszy kurs jest kursem wprowadzającym. Głównym celem jest zapoznanie początkującego lub potencjalnego użytkownika lasera z podstawowymi zasadami, zarówno naukowymi, jak i praktycznymi, związanymi ze stomatologią laserowa. W czasie kursu przedstawione zostaną możliwości wykorzystania lasera diodowego w zarządzaniu tkankami miękkimi. Omówione zostanie leczenie paradontozy, gingiwektomia, wydłużenie korony, plastyka wędzidełka, depigmentacja dziąseł oraz odsłonięcie implantu. Uczestnicy będą
mieli możliwość obejrzenia poszczególnych procedur podczas prezentacji, jak również samodzielnego wykonania zabiegów na preparatach zwierzęcych.

 

26.04.2020 (niedziela) 9:00-13:00
Giovanni Olivi
Nowoczesna endodoncja z wykorzystaniem technologii SWEEPS: porady i wskazówki

SWEEPS to laserowo aktywowana technika irygacji kanałów z wykorzystaniem płynów używanych powszechnie w endodoncji (NaOCl i EDTA). Nie zastępuje ona standardowego opracowania kanałów, ale główną jej zaletą jest ograniczenie do minimum preparacji
okolicy przywierzchołkowej (ISO 20-25). Protokół SWEEPS jest bardzo dobrze przebadany i potwierdzony przez wiele opublikowanych i niepublikowanych artykułów. Wydajność i skuteczność techniki PIPS i SWEEPS zostały udokumentowane za pomocą setek badań klinicznych i różnią się od innych metod laserowo aktywowanej irygacji (LAI) dzięki :
– zastosowaniu specyficznej i unikalnej technologii;

 

26.04.2020 (niedziela) 09:00-13:00
Manaf T. Agha
Wydłużanie korony klinicznej z zastosowaniem lasera i zarządzanie tkankami twardymi. Podejście minimalnie inwazyjne.

Chirurgiczne wydłużanie korony jest jedną z częstszych procedur stosowanych w codziennej praktyce klinicznej, znanych i praktykowanych od dawna, ze względu na dużą ilość wskazań do tego zabiegu. Wydłużanie korony może obejmować jedynie plastykę dziąseł, ale może też wymagać redukcji kości w celu uzyskania nowej szerokości biologicznej. W związku z tym, iż lasery są coraz łatwiej dostępnymi narzędziami we współczesnych klinikach dentystycznych i stają się integralną częścią codziennej praktyki, celem warsztatu jest zademonstrowanie minimalnie inwazyjnych technik wydłużania korony klinicznej.